Nieuw evene­men­ten­beleid (maximale duur evene­menten)


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (maximale duur evenementen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Overwegende dat:

  • volgens de uitgangspunten voor het nieuwe evenementenbeleid in parken in beginsel per jaar maximaal drie grote, geluidsbelastende evenementen mogen plaatsvinden;
  • het wenselijk is dat er duidelijkheid is over de maximale duur van evenementen in parken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • in het definitieve evenementenbeleid een maximale duur van twee dagen voor afzonderlijke evenementen in parken op te nemen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, CDA