Nieuw evene­men­ten­beleid (geen subsidies naar commer­ciële festivals) 


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (geen subsidies naar commerciële festivals)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Overwegende dat:

  • festivals met een entreeprijs van soms tientallen euro’s en een omzet van een paar ton geen aparte subsidie behoeven.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • in de Begroting 2017 geen subsidies toe te kennen aan festivals met een commercieel karakter.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, CDA