Nieuw evene­men­ten­beleid (geen commer­ciële festivals in parken) 


14 juli 2016

Motie van het raadslid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (geen commerciële festivals in de Amsterdamse parken)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid (Gemeenteblad afd. 1, nr. 842);

Overwegende dat:

  • Amsterdamse parken beschikbaar moeten zijn voor Amsterdammers op zoek naar ontspanning en rust, zodat mensen kunnen recreëren, sporten of tot rust;
  • verschillende onderzoeken wijzen naar het belang van natuur en groen op het welzijn en de gezondheid van stedelingen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • geen commerciële festivals plaats te laten vinden in parken zodat de parken als publieke ruimte toegankelijk blijven voor Amsterdammers die behoefte hebben aan rust of recreatie.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Nieuw evenementenbeleid (geen subsidies naar commerciële festivals) 

Lees verder

Nieuw evenementenbeleid (bewonersverenigingen betrekken bij locatieprofielen) 

Lees verder

    Word actief Doneer