Initi­a­tief­voorstel “Stop op het afsteken van vuurwerk door parti­cu­lieren: op naar een profes­si­onele vuur­werkshow van formaat” (profes­si­onele show vanaf 2018-2019)


20 december 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het initiatiefvoorstel “Stop op het afsteken van vuurwerk door particulieren: op naar een professionele vuurwerkshow van formaat” van het lid Van Lammeren en kennisnemen van de bestuurlijke reactie (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1613);

Overwegende dat:

de organisatie van een professionele vuurwerkshow van formaat met zo milieuvriendelijk mogelijk vuurwerk voor aankomende jaarwisseling niet meer haalbaar is.

Besluit:

op pagina 1 “vanaf de jaarwisseling 2017-2018” te wijzigen in: “vanaf de jaarwisseling 2018-2019”;

op pagina 4 “vanaf de jaarwisseling 2017-2018” te wijzigen in: “vanaf de jaarwisseling 2018-2019”.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, SP, GroenLinks, CDA, PvdO, PvdA

Tegen

VVD