Naar een stad zonder aardgas (rest­warmte)


21 december 2016

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake vaststellen van de strategie ”Naar een stad zonder aardgas” (restwarmte)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de strategie Naar een stad zonder aardgas

Overwegende dat:

  • Restwarmte een grote rol speelt in de strategie Naar een stad zonder aardgas;
  • Het van het grootste belang is dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het gebruik van fossiele brandstoffen.
  • Restwarmte nu nog voor een deel grotendeels ongehinderd geloosd kan worden
  • Restwarmte van industriële bedrijven in het havengebied momenteel grotendeels wordt geloosd in het IJ (zie ook interview Dirk Simons in het Parool d.d. 24 januari 2015);
  • Kopenhagen reeds een verbod heeft ingesteld op warmtelozing in de stad;

Verzoekt het college van burgemeesters en wethouders:

  • Een onderzoek te doen waarbij de gemeente als aandeelhouder van het Havenbedrijf, AEB en Waternet vaststelt hoeveel warmte de industriële bedrijven op en rond het havengebied (de zogenoemde Westas) lozen;
  • Deze warmte te beprijzen volgens gangbare methoden;
  • Deze Bedrijven een voorbeeldaanslag op te leggen ter hoogte van geloosde warmte;
  • Te onderzoeken hoe deze voorbeeldaanslag in werkelijkheid kan worden opgelegd.

Het lid van de gemeenteraad,


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, CDA, PvdO