Naar een stad zonder aardgas (aard­gasvrij 2035)


21 december 2016

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake vaststellen van de strategie ”Naar een stad zonder aardgas” (aardgasvrij 2035)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de strategie Naar een stad zonder aardgas

Overwegende dat:

  • Nederland het Klimaatverdrag van Parijs geratificeerd heeft;
  • Om de doelstellingen van dit verdrag te halen, Nederland in 2035 aardgasvrij moet zijn;
  • De doelstelling om pas in 2050 een gasvrij Amsterdam te realiseren in de strategie “Naar een stad zonder aardgas” niet genoeg ambitie toont;
  • Gemeente Groningen ernaar streeft om in 2035 geen aardgas meer te gebruiken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Te streven naar een aardgasvrij Amsterdam in 2035 en de strategie hierop aan te passen.

Het lid van de gemeenteraad,


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, CDA, PvdO