Naar een stad zonder aardgas (onderzoek effi­ci­ëntie Warmtenet)


21 december 2016

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake vaststellen van de strategie” Naar een stad zonder aardgas” (onderzoek efficiëntie Warmtenet)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de strategie Naar een stad zonder aardgas

Overwegende dat:

  • Amsterdam in 2050 aardgasvrij wil zijn, en warmtenetten als een belangrijk alternatief worden aangehaald in de strategie;
  • Het belangrijk is om hierbij scherp in kaart te hebben hoeveel energie warmtenetten daadwerkelijk aan huis gaan leveren ten opzichte van de hoeveelheid die bij de bron opgewekt wordt, en hoeveel warmte er dus verloren gaat, bij een verdere vertakking van het systeem.

Verzoekt het college van burgemeesters en wethouders:

  • Een onderzoek uit te voeren naar de efficiëntie van warmtenet en hoe dit zich verhoudt tot reguliere en duurzame energiebronnen en huidige en andere distributienetwerken.

Het lid van de gemeenteraad,


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen