Expe­ri­menten Stad in Balans (lik-op-stuk­beleid)


21 december 2016

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Tweede Tranche Experimenten Stad in Balans (lik-op-stukbeleid)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de experimenten Stad in Balans

Constaterende dat:

- Amsterdam steeds drukker is geworden;

- De drukte in de stad gepaard gaat met overlast gevend gedrag, zoals afval achterlaten, luidruchtig zijn, beschonken fietsen, in grote groepen hinderlijk fietsen, verkeersregels overtreden, etc.;

- Daarom de drukte steeds vaker als bezwaarlijk wordt ervaren, met name door binnenstadbewoners;

Overwegende dat:

- Het zonder twijfel niet bijdraagt aan een Stad in Balans wanneer Amsterdam een pretpark-imago heeft waar je overtredingen kan begaan zonder enig gevolg;

- Amsterdam middelen heeft om de openbare orde te bewaren;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Een experiment op te zetten om voor een jaar, in tijdelijk geselecteerde overlastzones, extra handhaving in te zetten.
  • In die zones een lik-op-stuk-beleid uit te voeren waarbij iedereen die een overtreding begaat, van welke aard dan ook, wordt aangepakt.

Het lid van de gemeenteraad,


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CDA, SP, PvdO

Tegen

PvdA, GroenLinks