Motie Verlengen bezwaar­pe­riode bomenkap duizenden bomen (Voor­jaarsnota 2019)


11 juli 2019

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat er voor regulier onderhoud 5750 bomen op de planning staan om gekapt te worden; dat er een bezwaarprocedure is gestart voor de eerste ronde van 1769 kapvergunningaanvragen; maar dat de gemeente (nog) geen budget heeft gereserveerd voor second-opinions,

Constaterende dat de Vrienden van het Vondelpark zelf second-opinions hebben aangevraagd voor de beoordeling van bomen waar de noodzaak voor kap volgens de bestuursleden ter discussie staat;

Overwegende dat het met zoveel bomen en een nog in te voeren second-opinion budget onhaalbaar is voor Amsterdammers en organisaties om gedegen bezwaren inclusief second-opinions in te dienen voor 22 juli.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om de bezwaarperiode voor de aangekondigde grootschalige ‘reguliere bomenkap’ met 2 maanden te verlengen, waardoor Amsterdammers en organisaties nog tot eind september de tijd hebben om bezwaar te maken.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2019 (stresstest klimaatcrisis)

Lees verder

Motie van inzake het Vaststellen van het Strategisch Huisvestingsplan Schooltuinen (schooltuinen het dak op)

Lees verder

    Word actief Doneer