Motie van inzake het Vast­stellen van het Stra­te­gisch Huis­ves­tingsplan School­tuinen (school­tuinen het dak op)


11 juli 2019

Motie van het lid J.F. Bloemberg-Issa inzake het Vaststellen van het Strategisch Huisvestingsplan Schooltuinen (schooltuinen het dak op)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van het Strategisch Huisvestingsplan Schooltuinen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1197).

Constaterende dat:

  • Met de groei van het aantal inwoners ook het aantal kinderen op basisscholen zal toenemen;
  • Het SHP eisen stelt met betrekking tot de bereikbaarheid en spreiding van schooltuinen;

Overwegende dat:

  • De schaarse ruimte in de stad ervoor zorgt dat het een lastige opgave is om schooltuinen goed bereikbaar te maken voor alle kinderen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Te onderzoeken of het ook mogelijk is om schooltuinen aan te leggen op daken en dit mee te nemen in de verkenning.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, CDA

Tegen

SP, FvD