Motie Vast­stellen Rode Loper -Uitvoe­rings­be­sluit Beurs­gebied (laad- en losplekken voor uitstoot­vrije voer­tuigen)


16 december 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Rode Loper; Uitvoeringsbesluit Beursgebied;

Overwegende dat:

Bij dit project 13 laad- en losplekken waarvan drie dubbel gebruikt worden als taxistandplaats met laad- en los- regime van 7:00 uur tot 17:00 uur en taxiregime van 17:00 uur tot 7:00 uur;
De stad een opgave heeft om verkeer uitstootvrij te maken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de mogelijkheden te onderzoeken voor het bestemmen van zoveel mogelijk laad- en losplekken voor uitstootvrije voertuigen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, SP, PvdA, PvdO, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA