Motie Vast­stellen Rode Loper -Uitvoe­rings­be­sluit Beurs­gebied (laad- en losplekken voor uitstoot­vrije voer­tuigen)


16 december 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Rode Loper; Uitvoeringsbesluit Beursgebied;

Overwegende dat:

Bij dit project 13 laad- en losplekken waarvan drie dubbel gebruikt worden als taxistandplaats met laad- en los- regime van 7:00 uur tot 17:00 uur en taxiregime van 17:00 uur tot 7:00 uur;
De stad een opgave heeft om verkeer uitstootvrij te maken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de mogelijkheden te onderzoeken voor het bestemmen van zoveel mogelijk laad- en losplekken voor uitstootvrije voertuigen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, SP, PvdA, PvdO, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Verordening parkeerbelastingen 2016 (bezoekersregeling ook voor OV en OV-fiets)

Lees verder

Amendement inzake Vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016 – 2021 (lineaire tariefstijging)

Lees verder

    Word actief Doneer