Amen­dement inzake Vast­stellen van het Gemeen­telijk Riole­ringsplan Amsterdam 2016 – 2021 (lineaire tarief­stijging)


17 december 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016–2021

Constaterende dat de voorgestelde ontwikkeling van de Rioolheffing een onevenredige verhoging van 3% in 2017 voorziet, gevolgd door een verhoging van 2% in 2018 en daarna een jaarlijkse verhoging van 1,75% (exclusief eventuele inflatiecorrecties);

Overwegende dat de Rioolheffing wordt gebruikt om te investeren in langetermijnvoor-zieningen en het daarom onlogisch is om Amsterdammers in 2017 een grotere stijging van de Rioolheffing voor te spiegelen dan in de jaren daarna;

Besluit

in het Rioleringsplan vanaf 2017 een lineaire tariefstijging voor te stellen en daartoe Tabel G: Ontwikkeling rioolheffing (tot 2015 realisatie, 2016 - 2021 voorstel) op pagina 37 als volgt te wijzigen:

Jaar

Rioolheffing

Jaarlijkse stijging

2016

€ 150,90

1,00% (= €1,49)

2017

€ 154,36

2,29% (= €3,46)

2018

€ 157,82

2,24% (= €3,46)

2019

€ 161,28

2,19% (= €3,46)

2020

€ 164,74

2,15% (= €3,46)

2021

€ 168,20

2,10% (= €3,46)

en daarmee

Tabel H: Prognose voorziening rioolrecht bij voorgestelde rioolheffing 2016 – 2021 (prijspeil 2015.2016 inclusief inflatie; 2017 – 2021 exclusief inflatie) als volgt te wijzigen:

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vaststellen Rode Loper -Uitvoeringsbesluit Beursgebied (laad- en losplekken voor uitstootvrije voertuigen)

Lees verder

Motie inzake Wijzigen Begroting 2015 en Begroting 2016-2019 naar aanleiding van Najaarsnota 2015 (onderzoek voorziening schade door klimaatverandering)

Lees verder

    Word actief Doneer