Motie inzake het instemmen met de over­he­veling van de coali­tie­ak­koord­mid­delen en de doelenboom. Sturen op aantal gereden auto kilo­meters in Amsterdam.


19 december 2018

Motie van het raadslid J.F.W van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het instemmen met de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom. Sturen op aantal gereden auto kilometers in Amsterdam.

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie over Instemmen met de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1346)

Constaterende dat:

  • een autoluwe stad een aantrekkelijke stad is;
  • de coalitie inzet op opheffen van parkeerplaatsen maar het effect op gereden kilometers onduidelijk is.

Overwegende dat:

  • Auto’s vervuilen als ze rijden;
  • het weghalen van parkeerplaatsen een indirect doel is voor het behalen van schone lucht.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • om een indicator op te stellen voor het aantal gereden autokilometers in Amsterdam voor jaar 2020, 2021 en 2022;
  • deze voor de voorjaarsnota 2020 aan de raad voor te leggen.

Het lid van de gemeenteraad,


J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake het instemmen de doelenboom. Amsterdams openbaar vervoer voor iedereen, daarom voldoende zitplaatsen bij tramhaltes en bushokjes

Lees verder

Motie inzake het Strategisch Huisvestingsplan Sport (geen extra sportvelden in het Diemerpark).

Lees verder

    Word actief Doneer