Motie inzake het Stra­te­gisch Huis­ves­tingsplan Sport (geen extra sport­velden in het Diemerpark).


24 januari 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het Strategisch Huisvestingsplan Sport (geen extra sportvelden in het Diemerpark).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Strategisch Huisvestingsplan Sport (SHP-Sport) Nr. BD 2018-013793.

Constaterende dat:

  • in het Diemerpark zeldzame dieren en planten voorkomen;
  • het Diemerpark de grootste biodiversiteit heeft van alle parken in Amsterdam;
  • groen goed is voor de gezondheid en het hitte-eilanden in stedelijke omgeving tegengaat.

Overwegende dat:

  • de flora en fauna in het Diemerpark hinder zullen ondervinden door de aanleg van extra sportvelden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

geen extra sportvelden aan te leggen in het Diemerpark, in plaats daarvan voldoende sportvelden te realiseren op het strandeiland en het buiteneiland (IJburg tweede fase).

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het instemmen met de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom. Sturen op aantal gereden auto kilometers in Amsterdam.

Lees verder

Motie inzake het Strategisch Huisvestingsplan Sport (duidelijkheid over de afvalverwerking en recycling van kunstgrasmatten)

Lees verder

    Word actief Doneer