Motie inzake het instemmen de doelenboom. Amsterdams openbaar vervoer voor iedereen, daarom voldoende zitplaatsen bij tram­haltes en bushokjes


19 december 2018

Motie van het raadslid J.F.W van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het instemmen de doelenboom. Amsterdams openbaar vervoer voor iedereen, daarom voldoende zitplaatsen bij tramhaltes en bushokjes

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie over Instemmen met de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1346)

Constaterende dat:

  • Amsterdams openbaar vervoer voor iedereen moet zijn;
  • er ook mensen in Amsterdam wonen en Amsterdam bezoeken die slecht(er) ter been zijn;
  • het openbaar vervoer ook voor hen bereikbaar moet zijn;
  • er 160 haltes zijn zonder zitmogelijkheid;
  • er van de 1460 abri’s er 277 zijn uitgevoerd met een leunsteun en geen zitplaats.

Overwegende dat:

  • de overheid verantwoordelijk is voor infrastructuur;
  • een gebrek aan zitmogelijkheid een beperking kan opleveren voor mensen die slecht ter been zijn, om deel te nemen aan het openbaar vervoer.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • om een plan op te stellen voor de haltes zonder zitmogelijkheid, wanneer deze wel zouden kunnen worden uitgevoerd met zitplaatsen;
  • het plan op te stellen met een planning en de benodigde investering;
  • dit plan aan de gemeenteraad te overleggen voor de behandeling van de voorjaarsnota 2020.

Het lid van de gemeenteraad,


J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, BIJ1, CU, VVD, CDA, FvD, PvdO

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het Instemmen met de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom. Inzichtelijk maken van uw ambities.

Lees verder

Motie inzake het instemmen met de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom. Sturen op aantal gereden auto kilometers in Amsterdam.

Lees verder

    Word actief Doneer