Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Schrap meteo­cor­rectie)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging over het inzake wijzigen van de locatieprofielen (NR. VN2021-000707).

Constaterende dat:

– de gemeente meteocorrectie toepast als de wind tijdens een festival richting woningen staat;

– de standaard gevelnorm daarmee van 85 dB(C) met 3 dB mag worden overschreden.

Overwegende dat:

– een geluidsbelasting van 85 dB(C) door veel omwonenden al als veel te hoog wordt ervaren;

– bewoners gedwongen zijn om hun woning te ontvluchten tijdens dancefestivals in hun buurt;

– de eerste prioriteit van het college bij de bewoners zou moeten liggen, en niet bij festivalorganisatoren.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het toepassen van meteocorrectie te schrappen uit de locatieprofielen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CDA, PvdO, CU, BIJ1, FvD, lid Nanninga

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, lid Kreuger

Lees onze andere moties

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Adviezen bewoners, ondernemers en stadsdeelcommissie overnemen voor Westerpark)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Laat schade ecologie door festivals onafhankelijk onderzoeken)

Lees verder

    Word actief Doneer