Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Laat schade ecologie door festivals onaf­han­kelijk onder­zoeken)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging over het wijzigen van de locatieprofielen (NR.VN2021-000707).

Constaterende dat:

– in de Nota van beantwoording (p.8) staat dat voorafgaand aan en na afloop van een evenement door de beheerder en de organisator van het evenement bekeken wordt in welke conditie het terrein is.

Overwegende dat:

– een evenementenorganisator er financieel belang bij heeft dat het evenement doorgaat;

– de gemeente er financieel belang bij heeft dat het evenement doorgaat;

– het van belang is dat (eventuele) schade aan het groen in onze stad onafhankelijk wordt onderzocht.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De ecologische toestand van parken voorafgaand aan en na afloop van een evenement te laten onderzoeken door een onafhankelijke derde partij.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CDA, PvdO, CU, Bij1, FvD, lid Nanninga

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, lid Kreuger