Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Onderzoek naar staken paar­denpolo op Muse­um­plein)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging inzake wijzigen van de locatieprofielen (NR.VN2021-000707).

Constaterende dat:

- de gemeente Amsterdam stelt dat evenementen met dieren ongewenst zijn vanwege dierenwelzijnsbezwaren, zoals het gesleep met dieren en de beperkingen van het natuurlijke gedrag van dieren;

- tegelijkertijd het paardenpolo-evenement op het Museumplein jaarlijks plaatsvindt;

- dit evenement grote sommen subsidies ontvangt, van 2016 tot 2020 al 180.000 euro.

Overwegende dat:

- veel paarden lijden onder ernstige welzijnsproblemen, doordat deze sociale kuddedieren vaak eenzaam worden opgesloten in kleine boxen

- uit een rapport van Dier & Recht (jan, 2020) blijkt dat het gebruik van bitten in de paardensport leidt tot onnodig veel pijn en stress;

- dierenwelzijn een grotere prioriteit voor het college dient te zijn, dan het faciliteren van een gedateerd dieronvriendelijk evenement.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Onderzoek te doen welke juridische (bijvoorbeeld vergunningen, dierenwelzijn) en financiële mogelijkheden (niet verstrekken van subsidies of de werkelijk kosten doorberekenen) er zijn om dit evenement te staken, en hierover de gemeenteraad te informeren.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, SP, DENK, CU, BIJ1, lid Nanninga

Tegen

D66, VVD, CDA, PvdO, FvD, lid Kreuger

Lees onze andere moties

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Geen grote evenementen meer toe te staan in het Sloterpark)

Lees verder

Motie inzake de Investeringsnota Sloterdijk-Centrum en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (aansluiten van Hoge Temperatuur stadswarmte op Warmtekoude Opslag systemen)

Lees verder

    Word actief Doneer