Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Geen grote evene­menten meer toe te staan in het Sloterpark)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging inzake wijziging locatieprofielen (NR. VN2021-000707).

Constaterende dat:

- in 2019 in opdracht van de gemeente bodemonderzoek is gedaan bij een aantal groene locaties, waaronder ook het Sloterpark;

- het onderzoek aantoont dat de bodem van het Sloterpark verdicht is en de grasmat niet meer herstelt;

- het onderzoek aantoont dat er een duidelijke relatie is tussen de verdichting van de bodem, intensief gebruik van een park en de mate waarin de grasmat zich daarvan herstelt;

- bij de parkonderdelen die als overbelast worden bestempeld opvalt dat het vooral gaat om stukken die voor evenementen worden gebruikt;

- wethouder Ivens het advies van de onderzoekers heeft overgenomen door in de zomer van 2020 geen festivals in dit park te houden.

Overwegende dat:

- een gezonde bodem van groot belang is voor de ecologie en de biodiversiteit in een park;

- een ingeklonken bodem niet herstelbaar is en bij voortzettend gebruik de schade alleen maar zal toenemen;

- daarmee het Sloterpark ongeschikt is als locatie voor grote evenementen.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Geen grote evenementen meer toe te staan in het Sloterpark.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, PvdO, CU, lid Nanninga

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, CDA, BIJ1, FvD, lid Kreuger

Lees onze andere moties

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Volg advies van stadsdeelcommissie Zuidoost op met betrekking tot evenementen in Gaasperpark)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Onderzoek naar staken paardenpolo op Museumplein)

Lees verder

    Word actief Doneer