Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Onderzoek naar alle kosten van gemeente met betrekking tot evene­menten)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging over het wijzigen van de locatieprofielen (NR.VN2021-000707).

Constaterende dat:

– het faciliteren van evenementen de gemeente niet kostendekkend zijn;

– het op dit moment niet inzichtelijk is hoe hoog al deze gemeentelijke kosten gezamenlijk zijn.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. Alle kosten van de gemeente, denk aan schoonmaak, vergunning verlening, politie en handhaving, schadeherstel ecologie/grond, met betrekking tot het evenementenbeleid te onderzoeken.

2. De resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk voor te leggen aan de raad.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, DENK, CDA, PvdO, CU, Bij1, FvD, lid Kreuger

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP, lid Nanninga