Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Geen toename festivals in Flevopark)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging inzake wijzigen van de locatieprofielen (NR.VN2021-000707).

Constaterende dat:

- in de Nota van beantwoording een zienswijze is ingediend om het Flevopark als evenementenlocatie voor grote festivals te verruimen van 1 naar 4 dagen;

- het college op deze zienswijze positief heeft beoordeeld en deze uitbreiding gaat onderzoeken;

Overwegende dat:

- het Flevopark door zijn unieke ligging aan de rand van de stad en aan het water van het Nieuwe Dieper, er planten en dieren voorkomen die je in andere stadsparken niet tegenkomt;

- het park ook uniek is omdat er tussen de bebouwing en het eigenlijke park een Joodse begraafplaats ligt, die functioneert als een rust- en schuilplaats voor tal van diersoorten;

- het Flevopark onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur die van de Veluwe via de randmeren doorloopt naar IJsselmeer en Waterland;

- het Flevopark een van de weinig grote parken in Amsterdam-Oost is, en daarmee een belangrijke plek voor Amsterdammers om te recreëren en te ontspannen.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het aantal grote evenementen met muziekbelasting (tussen de 75 en 85db(c) ) in het Flevopark niet te verruimen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CDA, PvdO, CU, FvD, lid Kreuger

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, BIJ1, lid Nanninga

Lees onze andere moties

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Onderzoek naar alle kosten van gemeente met betrekking tot evenementen)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Volg advies van stadsdeelcommissie Zuidoost op met betrekking tot evenementen in Gaasperpark)

Lees verder

    Word actief Doneer