Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Geen dance­fes­tivals in Tuinen van West)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging inzake het wijzigen van de locatieprofielen (NR.VN2021-000707).

Constaterende dat:

– in 2019 het aantal klachten over evenementen in Nieuw-West is toegenomen met 48,1% en in Westpoort met 380% ten opzichte van

2018.

Overwegende dat:

– het college stelt dat dancefestivals juridisch niet uitgesloten kunnen worden bij de Tuinen van West;

– het college in het locatieprofiel Noorderpark bewoners wél ‘geen dance festivals’ belooft.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Geen dance-evenementen toe te staan in de Tuinen van West.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CDA, PvdO, CU, FvD

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, JA21, BIJ1

Lees onze andere moties

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Pomp de beschermde rugstreeppad niet uit de vijver)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Evenementen waar muziek wordt gedraaid meetellen als muziekevenement)

Lees verder

    Word actief Doneer