Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Evene­menten waar muziek wordt gedraaid meetellen als muziek­eve­nement)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging over het wijzigen van de locatieprofielen (NR.VN2021-000707).

Constaterende dat:

– in de locatieprofielen (p.5) staat dat muziekevenementen het primaire doel heeft 'het ten gehore brengen van muziek';

– evenementen waarbij dit niet het geval is, zoals sportevenementen of food-festivals, worden beschouwd als ‘niet-muziekevenement’, waarvoor dus een maximale geluidsnorm geldt van 75 dB(C).

Overwegende dat:

– veel evenementen, zoals Rollende Keukens, meerdere muziekpodia heeft, maar niet meer als muziekevenement meetelt omdat het eerste doel van het evenement eten oid is;

– dit ertoe leidt dat er bij 'niet-muziekevenementen' toch veel geluidsoverlast is.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In de locatieprofielen evenementen waar versterkte muziek wordt gedraaid/gespeeld te classificeren als muziekevenement.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CU, lid Nanninga

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, CDA, PvdO, BIJ1, FvD, lid Kreuger

Lees onze andere moties

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Geen dancefestivals in Tuinen van West)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Voorkom geluidsstapeling)

Lees verder

    Word actief Doneer