Motie van het lid Van Lammeren inzake kennis­nemen van de stand van zaken evene­menten (Commer­ciële festivals niet op kosten van de belas­ting­be­taler)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging inzake de wijziging van de locatieprofielen (NR.VN2021-000707).

Constaterende dat:

– de totale legesbaten voor evenementenvergunningen zijn begroot op 2,8 miljoen in 2020 en de totale kosten voor evenementenvergunningen 6,4 miljoen bedragen;

– de kostendekkendheid van evenementenvergunningen in de begroting 2020 is begroot op 44%, dat wil zeggen dat de Amsterdammer 56% meebetaalt;

– de werkelijke kostendekkendheid in 2020 veel lager zal liggen, omdat er veel vaste kostenposten zijn bij de gemeente voor de evenementen, maar in 2020 de leges teruggestort zijn;

– Amsterdammers 3,6 miljoen meebetalen - alleen al - aan de evenementenvergunningen.

Overwegende dat:

– grote commerciële evenementen miljoenenwinsten maakten in 2019;

– een deel van die winsten gaat naar internationale ondernemingen zoals Livestyle in de VS;

– er keuzes gemaakt moeten worden in deze financiële krappe tijden voor de gemeente en het meefinancieren van festivals dan niet voor de hand ligt;

– de beprijzing openbare ruimte wederom is uitgesteld door het college en de Amsterdamse parken nog steeds voor (te) weinig geld te huur zijn.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De kostendekkendheid van commerciële evenementen 100% te laten zijn.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, JA21, PvdO, CU, BIJ1

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, CDA, FvD

Lees onze andere moties

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Bevoegdheid vergunnen evenementen van burgemeester naar wethouder)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Maak belofte aan bewoners over stoppen met N1-terrein waar)

Lees verder

    Word actief Doneer