Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Maak belofte aan bewoners over stoppen met N1-terrein waar)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging inzake wijzigen locatieprofielen (NR. VN2021-000707).

Constaterende dat:

– het college in februari 2019 meldde dat het N1-terrein tijdelijk zou zijn en het gebruik voor evenementen in 2020 gestopt zou worden;

– het college daar in december 2019 op terugkwam en het N1 toch gebruikt zou worden als tijdelijke locatie;

– het college nu aangeeft dat de N1 weer benut wordt voor de komende jaren(!), 4 dagen in het jaar en mogelijk 1-2 dagen extra.

Overwegende dat:

– er ten onterecht van uitgegaan wordt dat er geen woningen in de nabije omgeving zijn van de Polderheuvel en N1;

– de hinderlijke aanwezigheid van de lage bastonen op grotere afstand, door het open karakter van de omgeving, tot nog toe altijd is genegeerd.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het N1-terrein te schrappen als evenementenlocatie.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CDA, PvdO, CU, FvD

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, JA21, BIJ1

Lees onze andere moties

Motie van het lid Van Lammeren inzake kennisnemen van de stand van zaken evenementen (Commerciële festivals niet op kosten van de belastingbetaler)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de locatieprofielen (Stop de radicale ontgroening in Noorderpark)

Lees verder

    Word actief Doneer