Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Maak belofte aan bewoners over stoppen met N1-terrein waar)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging inzake wijzigen locatieprofielen (NR. VN2021-000707).

Constaterende dat:

– het college in februari 2019 meldde dat het N1-terrein tijdelijk zou zijn en het gebruik voor evenementen in 2020 gestopt zou worden;

– het college daar in december 2019 op terugkwam en het N1 toch gebruikt zou worden als tijdelijke locatie;

– het college nu aangeeft dat de N1 weer benut wordt voor de komende jaren(!), 4 dagen in het jaar en mogelijk 1-2 dagen extra.

Overwegende dat:

– er ten onterecht van uitgegaan wordt dat er geen woningen in de nabije omgeving zijn van de Polderheuvel en N1;

– de hinderlijke aanwezigheid van de lage bastonen op grotere afstand, door het open karakter van de omgeving, tot nog toe altijd is genegeerd.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het N1-terrein te schrappen als evenementenlocatie.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, CDA, PvdO, CU, FvD

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, JA21, Bij1