Motie van het lid Van Lammeren inzake wijzigen van de loca­tie­pro­fielen (Bevoegdheid vergunnen evene­menten van burge­meester naar wethouder)


10 maart 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de beraadslaging inzake wijziging van de locatieprofielen (NR.VN2021-000707).

Constaterende dat:

– in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Amsterdam is vastgelegd dat het verlenen van een evenementenvergunning de verantwoordelijkheid is van de burgemeester;

– locatieprofielen in de APV niet verankerd zijn, waardoor ze geen rechtskracht hebben;

– rechters keer op keer concluderen dat afwijken van datgene wat in locatieprofielen is vastgelegd, valt onder de beleidsruimte van de

burgemeester.

Overwegende dat:

– een burgemeester door de Kroon is benoemd en niet democratisch gekozen;

– een wethouder ter verantwoording te roepen is door de gemeenteraad;

– Amsterdam een uitzondering is door het evenementenbeleid onder te brengen bij een burgemeester.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het evenementenbeleid over te plaatsen van de burgemeester naar een wethouder.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, JA21, PvdO, BIJ1, CU

Tegen

GroenLinks, VVD, PvdA, SP, CDA, FvD, D66

Lees onze andere moties

Motie inzake het Economisch herstel- en investeringsplan (ontwikkeling proefdiervrije onderzoeksmethoden stimuleren)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake kennisnemen van de stand van zaken evenementen (Commerciële festivals niet op kosten van de belastingbetaler)

Lees verder

    Word actief Doneer