Motie van het lid Van Lammeren inzake aanpak Corona­crisis – meer ruimte voor Amster­dammers


22 april 2020

Motie van het lid Van Lammeren inzake aanpak Coronacrisis – meer ruimte voor Amsterdammers

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de actualiteit inzake aanpak Coronacrisis.

Constaterende dat:

De lock-down nu geruime tijd gaande is.
Het druk kan worden in de openbare ruimte, zeker gezien dat het weer zonniger wordt.
Het te verwachten is dat mensen door het weer en de duur toch meer buiten willen doorbrengen.
Het effect van tijdelijk afsluiten, door drukte, van parken leidt tot meer druk in overige gebieden.
De druk op openbare ruimte kunnen verlichten door extra openbare ruimte voor bewoners te creëren.
Het autoverkeer in Amsterdam enorm is afgenomen.
Er in een aantal wijken en buurten bewoners vaak niet beschikken over een (ruime) buitenruimte.

Overwegende dat:

Deze motie is ingeleverd voor de persconferentie (met mogelijke versoepeling) van 21 april 2020;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Te bekijken welke straten tijdelijk zouden kunnen worden afgesloten voor autoverkeer en deze tijdelijk ter beschikking te stellen aan bewoners. Zodat ook de straat als buitenruimte kan worden gebruiken.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake Een toekomstbestendig Westerpark (vergroening verharde delen Westerpark)

Lees verder

Motie inzake Nieuw Amsterdams klimaat, Routekaart Amsterdam (beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald – sloop de biomassa centrale)

Lees verder

    Word actief Doneer