Motie inzake Een toekomst­be­stendig Westerpark (vergroening verharde delen Westerpark)


13 februari 2020

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de nota van uitgangspunten Een toekomstbestendig Westerpark — fase 1 (vergroening verharde delen Westerpark)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de nota van uitgangspunten Een toekomstbestendig Westerpark — fase 1 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 149).

Constaterende dat:
- Met Haven-Stad de druk op de recreatieruimte in het Westerpark nog verder zal toenemen;
- veel bewoners nu al op zoek zijn naar meer recreatieruimte in het Westerpark en met name 's zomers verkoeling zoeken onder de bomen die beperkt beschikbaar zijn in het cultuurpark Westergasfabriek.

Overwegende dat:
- het manifestatieterrein nu een kale vlakte en een hitte-eiland is in de zomer en er op dit terrein bomen geplant kunnen worden waardoor het geschikt wordt als park voor bewoners.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- het gedeelte met bomen uit te breiden door de aanleg van een park op het manifestatieterrein;
- de stenige gedeelten in het Westerpark die nu tegen het bestemmingsplan in gebruikt worden als parkeerplaats voor (vracht-) auto's te vergroenen.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, CDA

Tegen

VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake Een toekomstbestendig Westerpark (buurtactiviteiten)

Lees verder

Motie van het lid Van Lammeren inzake aanpak Coronacrisis – meer ruimte voor Amsterdammers

Lees verder

    Word actief Doneer