Motie inzake de Voor­jaarsnota 2019 (bomen­boete)


10 juli 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de Voorjaarsnota 2019 (bomenboete).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat handhaving bij illegaal vellen van een boom nagenoeg ontbreekt;

Overwegende dat de bomen in Amsterdam beter beschermd moeten worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Een nultolerantiebeleid te voeren als het gaat om het illegaal vellen van een boom en zo mogelijk in alle gevallen een bestraffende sanctie op te leggen die bestaat uit een bomenboete en herplantplicht.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, BIJ1, DENK, FvD

Tegen

D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2019 (Sixhavengebied Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

Motie van inzake de Voorjaarsnota 2019 (geen duivennetten op balkons)

Lees verder

    Word actief Doneer