Motie inzake exor­bi­tante sala­ri­ëring van de Carré directie


12 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de actualiteit salarissen Carré top

Overwegende dat:

  • Carré onlangs drie miljoen aan noodsteun heeft ontvangen van de gemeente Amsterdam;
  • het aan Amsterdammers niet valt uit te leggen dat Carré met steun van de gemeente overeind wordt gehouden – overigens niet voor de eerste keer - maar de directie weigert haar royale salaris te matigen;
  • Amsterdam als enige aandeelhouder honderd procent eigenaar is van Carré;
  • Amsterdam als aandeelhouder in de positie verkeert om het beloningsbeleid van Carré af te keuren en de Raad van Commissarissen aan te spreken op de exorbitante salariëring.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Zijn rol als enige aandeelhouder van B.V. Exploitatie Maatschappij Carré aan te wenden om bij de eerst volgende gelegenheid zijn afkeur uit te spreken over het beloningsbeleid van Carré en er bij de Raad van Commissarissen op aan te dringen het beloningsbeleid te matigen.

Indieners,

N.T. Bakker
J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

SP, CU, PvdD, BIJ1, NIDA, PvdO

Tegen

GroenLinks, VVD, DENK, CDA, FvD, D66, PvdA, JA21

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (Werken aan het Participatieprotocol)

Lees verder

Motie inzake transformeer een van de warmste plekken van de binnenstad tot een echte groene oase

Lees verder

    Word actief Doneer