Motie inzake trans­formeer een van de warmste plekken van de binnenstad tot een echte groene oase


12 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over het Strategisch Masterplan Universiteitskwartier

Constaterende dat,

  • Klimaatadaptatie en het tegengaan van hittestress een grote opgave is in de Amsterdamse binnenstad;
  • Volgens het Strategisch Masterplan Universiteitskwartier het centrale plein op de
  • Binnengasthuisstraat één van de warmste gebieden van de hele binnenstad is;
  • In hetzelfde plan het voornemen staat om het terrein in te delen in een rustiger, groener deel aan de kant van de bewoners en een drukker, meer verhard deel aan de kant van de universitaire functies met het oog op de voorspelde intensieve loopstromen.

Overwegende dat,

  • Een verhard plein niet bijdraagt aan het tegengaan van hittestress;
  • De ambities voor vergroening van het plein hoger kunnen én moeten met het oog op de hitte in deze buurt, de expliciete wensen van omwonenden en het streven van de gemeente om de stad te vergroenen en ontstenen;
  • Er in de verbeeldingen van de plannen voor het centrale plein op de Binnengasthuisstraat weliswaar groene accenten zijn aangebracht, maar dat desondanks deze accenten het plein nog geheel verhard is

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Samen met de UvA, bewoners en andere belanghebbenden tot een zo groen mogelijk ontwerp van het Binnengasthuisplein te komen om zo daadwerkelijk de groene oase te kunnen creëren die het Masterplan belooft;
  • Hierbij de noodzakelijke verharding voor het faciliteren van loopstromen tot het uiterste minimum te beperken;
  • Hierbij ook afspraken vast te leggen over het beheer van het groen.


Indieners,

T.C. de Fockert
J.F. Bloemberg-Issa
S. Warmerdam
D.F. Boutkan


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, PvdA, VVD, SP, DENK, CU, PvdO, Bij1, NIDA

Tegen

CDA, FvD, JA21