Motie inzake voor­jaarsnota 2021


7 juli 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over Voorjaarsnota 2021,

Constaterende dat:

- Amsterdam een maximale verblijfsduur hanteert in de LVV van anderhalf jaar;

- Andere steden zoals Groningen en Utrecht geen maximale verblijfsduur hanteren;

Overwegende dat:

- De uniforme termijn van anderhalf jaar geen recht doet aan de individuele situatie van mensen, waarbij minder tijd genoeg kan zijn maar ook meer tijd nodig kan zijn;

- De maximale verblijfsduur soms een obstakel vormt in het traject dat gebruikers van de LVV doorlopen;

- Het aanvragen van verlenging van de verblijfsduur veel tijd en energie kost;

- Maatwerk i.p.v. een algemene maximale verblijfsduur in veel gevallen tot betere uitkomsten kan leiden;

- Het wenselijk is als de trajecten binnen de LVV zo effectief mogelijk worden georganiseerd.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

De algemene maximale verblijfsduur van anderhalf jaar in de LVV af te schaffen en in plaats daarvan maatwerk te hanteren.

Indieners,
J.A. Veldhuyzen
A. KiliƧ
M. Taimounti
J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Bij1, DENK, CU, NIDA

Tegen

JA21, CDA, D66, FvD, GroenLinks, PvdA, PvdO, SP, VVD