Motie inzake vast­stellen Veror­dening Parkeer­be­las­tingen 2013-II (Diffe­ren­tiatie parkeer­ta­rieven)


3 april 2013

Gehoord de discussie inzake de Verordening Parkeerbelastingen 2013-II,

Constaterend dat:

Amsterdam te maken heeft met knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit die het rechtstreekse gevolg zijn van veel en vuil verkeer;

De bestuurder van een vervuilende auto nu hetzelfde betaalt voor een parkeerkaartje als de bestuurder van een schone auto;
Parkeertarieven nu nog volledig los staan van het principe ‘de vervuiler betaalt’;

Amsterdam in de Energiestrategie 2040 differentiatie van parkeertarieven noemt als een van de plannen die voor 2015 worden uitgevoerd;

Overwegende dat:

Er al steden zijn in Europa waar een gedifferentieerd parkeergeldsysteem op basis van de milieuvriendelijkheid van het voertuig van kracht is, te weten Graz (2004), Stockholm (2005);
In de voorgestelde herindeling van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam de parkeergelden onder de centrale stad zullen vallen;
Differentiatie van parkeertarieven naar verwachting binnen enkele jaren praktisch haalbaar en mogelijk zal worden wanneer op alle parkeerautomaten het kenteken moet worden ingegeven en een koppeling kan worden gemaakt naar het energielabel van de auto;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Zodra het technisch en juridisch mogelijk is parkeertarieven in te voeren die zijn gedifferentieerd op basis van de milieuvriendelijkheid van het voertuig, waarbij een hoger tarief gehanteerd wordt voor het parkeren van vervuilende auto’s dan voor het parkeren van schone auto’s.


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks

Tegen

PvdA, VVD, CDA, SP