Motie inzake tech­nische scan naar bouw­kundige staat theater de Meervaart


16 juni 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over Kennisnemen van de locaties nieuwe Meervaart

Overwegende dat:

– Er over de locatie waar de nieuwe Meervaart moet komen veel discussie is ontstaan bij bewoners, ondernemers, historici en planologen;

– De huidige locatie van de Meervaart in de ogen van de VVD de meest geschikte locatie is om ook de nieuwe Meervaart te bouwen;

– Deze locatie ook onder de bewoners van Nieuw-West op veel steun kan rekenen;

– Er bij het kiezen voor deze locatie wel rekening gehouden moet worden met de staat van de huidige fundering;

– Het college zich op het standpunt stelt dat de fundering niet meer toereikend is;

– Een groot deel van de raad, waaronder de VVD, hier vraagtekens bij zet omdat het huidige gebouw in 1999 grondig is gerenoveerd en tot op het skelet is gestript;

– Ook bij de voorgestelde kostenscenario's (geheime bijlage) zijn talloze vraagtekens te plaatsen waarbij de VVD meeweegt dat in andere steden bouwprojecten van kunstinstellingen bijna altijd kostenoverschrijdingen met zich meebrengen en gemeenteraden zich niet tijdig bedienen van onafhankelijke informatie om alle scenario's goed tegen elkaar af te wegen.

– Het hiervoor belangrijk is dat er een onafhankelijke bouwkundige en financiële scan wordt uitgevoerd zodat de feiten over dit punt objectief worden onderzocht.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Een onafhankelijke scan te laten uitvoeren naar de bouwkundige staat van de huidige Meervaart waarin de fundering onder de huidige Meervaart wordt onderzocht en de mate waarin de fundering volledig moet worden vervangen om toekomstig gebruik van het gebouw te borgen. In die scan ook een second opinion te laten verrichten op de kostenscenario's (incl. exploitatielasten) van alle vijf de onderzochte locaties zoals ze door het college (in een geheime bijlage) aan de raad worden gepresenteerd.

Indieners

H. Naoum Néhmé
A.L. Bakker
D.T. Boomsma
T. Kuiper
W. van Soest
A. Nanninga
J.A. Veldhuyzen


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, JA21, CU, CDA, VVD, PvdO

Tegen

NIDA, D66, DENK, GroenLinks, PvdA, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake onderzoek naar mogelijke tijdelijke locaties voor de nieuwe Meervaart

Lees verder

Motie inzake stop uitbreiding MRA

Lees verder

    Word actief Doneer