Motie inzake onderzoek naar mogelijke tijde­lijke locaties voor de nieuwe Meervaart


16 juni 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over Kennisnemen van de locatie Nieuwe Meervaart

Overwegende dat:

– De huidige locatie van de Meervaart in de ogen van de VVD de meest geschikte locatie is om ook de nieuwe Meervaart te bouwen;

– Deze locatie ook onder de bewoners van Nieuw-West op veel steun kan rekenen;

– Uit de participatie is gebleken dat de bewoners het geen onoverkomelijk bezwaar vinden als de Meervaart tijdelijk zal sluiten in verband met het verbouwen op de huidige locatie;

– De VVD de noodzaak van de tijdelijke sluiting niet volgt en zij zich daarbij gesterkt weet door het advies van stadsdeelcommissie Nieuw-West waarin staat: "Wel zien wij mogelijkheden voor de Meervaart om eventueel tijdens de sluiting de programmering creatief in te vullen op passende plekken in de wijk en zo de band met de buurt te versterken en zo als cultuurhuis een brug te slaan tussen Nieuw-West en de rest van Amsterdam."

– Er dus bij het kiezen voor de huidige locatie wel gezocht moet worden naar tijdelijke locaties om de programmering van de Meervaart door te kunnen laten gaan tijdens de verbouwing.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Te onderzoeken, na overleg met de stadsdeelcommissie van Nieuw-West om creatieve ideeën op
te halen, welke locaties mogelijk als tijdelijke locaties van de Meervaart kunnen dienen en hierbij
per locatie een kostenplaatje te geven. Hierbij ook broedplaatsen, ondernemers en andere Amsterdammers te betrekken die creatieve ideeën hebben voor invulling op de tijdelijke locaties.

Indieners

H. Naoum Néhmé
A.L. Bakker
D.T. Boomsma
T. Kuiper
W. van Soest
A. Nanninga
J.A. Veldhuyzen


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, JA21, SP, VVD, CU, CDA, PvdO

Tegen

NIDA, D66, DENK, GroenLinks, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de locatie van de nieuwe Meervaart (geen verdere bebouwing in de Sloterplas)

Lees verder

Motie inzake technische scan naar bouwkundige staat theater de Meervaart

Lees verder

    Word actief Doneer