Motie inzake stop uitbreiding MRA


16 juni 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de versteviging van de MRA samenwerking.

Constaterende dat:

– met de uitbreiding van van de MRA sluipenderwijs machtsoverdracht kan plaatsvinden.

Overwegende dat:

– samenwerking in de regio goed kan plaatsvinden zonder de MRA verder op te tuigen.

Spreekt uit dat:

De democratische legitimering van de MRA onvoldoende is gewaarborgd en de democratische controle van de gekozen gemeenteraden daarmee onder druk kan komen te staan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

De uitbreiding van de MRA niet door te zetten.

Indieners
E.A. Flentge
T. Kuiper
J.F.W. van Lammeren
D.T. Boomsma


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK, JA21, SP, CU, CDA

Tegen

D66, GroenLinks, PvdA, PvdO, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake technische scan naar bouwkundige staat theater de Meervaart

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (voorkeursrecht toepassen tuinpark VTV Kweeklust)

Lees verder

    Word actief Doneer