Motie inzake struc­tureel budget voor herplant bomen na storm­schade


14 oktober 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2023

Constaterende dat:

  • in de begroting onder de noemer risico is omschreven: “Door verschuivingen in het klimaat [..] kan het dat er schade aan groen, flora en fauna ontstaat. Daardoor moeten we misschien meer kosten maken voor bijvoorbeeld herstel, herplanting, opruimwerkzaamheden en noodkapwerkzaamheden.”;
  • in de begroting nog geen reservering is gemaakt voor het herplanten van bomen na stormschade.

Overwegende dat:

  • in verband met klimaatverandering steeds vaker stormschade zal optreden;
  • het dramatische gevolgen kan hebben voor de klimaatadaptatie en de leefbaarheid van de stad wanneer een harde storm weer honderden bomen omblaast, indien er geen of niet genoeg incidentele middelen beschikbaar blijken te zijn voor de herplant van bomen;
  • gezien de urgentie van de problematiek een structurele voorziening voor de herplant van door stormen beschadigde of omgewaaide bomen veel passender is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

een duurzame structurele voorziening voor herplant stormschade op te nemen in de komende Voorjaarsnota.

Indiener,

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

VOLT, JA21, CDA, FvD, DENK, BIJ1, SP, PvdD

Tegen

Lijst Kabamba, PvdA, GroenLinks, D66, VVD