Motie inzake geen taboes bij bestuurs­op­dracht Inzicht in beleid, geld en keuzes


14 oktober 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2023

Constaterende dat:

  • de gemeentefinanciën vanaf 2026 ernstig dreigen te verslechteren vanwege mogelijk een aanzienlijk korting op de uitkering uit het gemeentefonds;
  • de financiering van grote (infrastructurele) projecten onder druk staat vanwege snel stijgende bouwkosten en torenhoge inflatie;
  • het college in haar concept begroting voor 2023 heeft aangekondigd daarom via een bestuursopdracht ‘Inzicht in beleid, geld en keuzes’ grote (infrastructurele) projecten te willen heroverwegen en om tot een nieuwe prioritering te komen, waarvan de uitkomsten bij de Voorjaarsnota 2023 zullen worden gepresenteerd.

Overwegende dat:

  • projecten op het wenslijstje van Amsterdam zich in verschillende fasen van planning, besluitvorming, financiering en uitvoering bevinden (denk aan Sprong over het IJ, Zuidasdok, programma bruggen en kademuren, doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol-Hoofddorp, sluiten van de metroring).

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

geen taboes te bezigen voor wat betreft de bestuursopdracht ‘Inzicht in beleid, geld en keuzes’ en dus ook projecten waarvoor al deels financiering was gevonden, dan wel vanuit Amsterdam, dan wel vanuit het Rijk of een samenwerkingsverband zoals de Nationale Alliantie, te heroverwegen.

Indiener,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake structureel budget voor herplant bomen na stormschade

Lees verder

Motie inzake middelen vrijmaken voor huisdierhulp aan stadspashouders

Lees verder

    Word actief Doneer