Motie inzake second opinion over bomenkap


11 november 2021

De raad,

Gehoord de beraadslaging over het uitvoerings- en kredietbesluit voor de volledige

herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal Noord.

Constaterende dat:

– bij herinrichtingsprojecten regelmatig bomen gekapt worden;

– dit vaak op protest stuit vanuit de buurt en omwonenden.

Overwegende dat:

– bomen onmisbaar zijn om urban heating tegen te gaan;

– het belang van bomen wederom is onderschreven, ditmaal op de klimaattop van Glasgow;

– Amsterdammers hechten aan groen in de stad.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

bij herinrichting projecten altijd een second opinion te laten uitvoeren over de levensvatbaarheid van bomen indien Amsterdammers hierom vragen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, JA21, DENK, Bij1

Tegen

GroenLinks, VVD, SP, CDA, CU, FvD, D66, PvdA