Motie inzake niet invoeren, afschaffen door­vaar­vignet voor plezier­vaart


11 november 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging over vaststellen binnenhavengeldverordening Pleziervaart 2022.

Constaterende dat:

– geen van de partijen om een doorvaar vignet gevraagd heeft;

– de prijs van het doorvaarvignet verdubbeld is naar 40 euro.

Overwegende dat:

– het doorvaarvignet extra lasten en administratie met zich meebrengt;

– geen duidelijk aanwijzing is dat de boten die doorvaren overlast veroorzakend zijn;

– de kostprijs voor liggelden zijn gebaseerd op kadekosten vanwege aanmeren, dit voor doorvaren niet van toepassing is;

– de wethouder heeft aangegeven dat je met een doorvaarvignet een dag gratis mag aanleggen, hiervoor nog meer administratie en controle voor moet worden ingeregeld.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

het doorvaarvignet niet in te voeren of na invoering zo spoedig mogelijk af te schaffen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

Tegen