Motie inzake reguliere kap van 1796 bomen (openbaar maken veilig­heids­be­oor­de­lingen bij aanvraag kapver­gun­ningen)


19 september 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake reguliere kap van 1796 bomen (openbaar maken veiligheidsbeoordelingen bij aanvraag kapvergunningen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de reguliere kap van 1796 bomen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1434),

Constaterende dat de veiligheidsbeoordelingen van de vergunningaanvragen van in totaal 1796 bomen summier of in het geheel niet openbaar zijn gemaakt bij de bekendmaking;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In de toekomst bij de bekendmaking van de aanvraag van kapvergunningen van bomen in gemeentelijk beheer, wanneer het veiligheidsrisico’s betreft, direct ook de veiligheidsbeoordelingen van de bomeninspecties openbaar te maken.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de concept Investeringsnota Deelplan 1 Verdi

Lees verder

Motie inzake reguliere kap van 1796 bomen (ecologisch waardevolle op stam gezette bomen)

Lees verder

    Word actief Doneer