Motie inzake de concept Inves­te­ringsnota Deelplan 1 Verdi


19 september 2019

Motie van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de concept Investeringsnota Deelplan 1 Verdi (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1430)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de concept Investeringsnota Deelplan 1 Verdi (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1430)

Constaterende dat

  • In de investeringsnota Deelplan 1 Verdi het oppervlak groen op maaiveldniveau af zal namen;
  • Dit deels wordt gecompenseerd door de kwaliteit van het groen en door het aanleggen van groene daken;

Overwegende dat

  • Groene daken zeer wenselijk zijn, maar een groen dak geen compensatie is voor bijvoorbeeld bomen op maaiveldniveau, en nauwelijks bijdragen aan de leefbaarheid;
  • Kwalitatief groen (hoewel niet gedefinieerd) zeer wenselijk is, maar een paar zorgvuldig uitgezochte planten geen compensatie zijn voor grote oppervlaktes groen van mindere kwaliteit.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • De oppervlakte groen in het gehele plangebied Verdi niet te laten afnemen;
  • Groen op het maaiveld niet te compenseren door groene daken en kwalitatiever groen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het vaststellen van 36 bedrijfsinvesteringzones verordeningen (biologisch groen in de straten).

Lees verder

Motie inzake reguliere kap van 1796 bomen (openbaar maken veiligheidsbeoordelingen bij aanvraag kapvergunningen)

Lees verder

    Word actief Doneer