Motie inzake reguliere kap van 1796 bomen (ecolo­gisch waar­de­volle op stam gezette bomen)


19 september 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake reguliere kap van 1796 bomen (ecologisch waardevolle op stam gezette bomen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de reguliere kap van 1796 bomen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1434),

Overwegende dat het behouden van dode bomen, door ze af te zagen op een aantal meters hoogte, een ecologisch waardevolle toevoeging heeft vanwege spleten en scheuren voor insecten of begroeiing met klimop als nestgelegenheid voor vogels;

Constaterende dat diverse op stam gezette bomen in het Vondelpark ten onrechte op een kaplijst zijn gezet, maar nu behouden kunnen worden na een second opinion bomeninspectie in opdracht van de vereniging Vrienden van het Vondelpark.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Als uitgangspunt van beleid te nemen dat op stam gezette bomen zoveel mogelijk behouden moeten blijven en hierover actief te communiceren;
  • Te voorkomen dat deze ecologisch waardevolle stammen in de toekomst opnieuw ten onrechte op kaplijsten worden geplaatst, zoals het geval was in het Vondelpark;
  • De gemeenteraad uiterlijk het vierde kwartaal van 2019 te informeren over de aanpak om dit te realiseren.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, D66, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake reguliere kap van 1796 bomen (openbaar maken veiligheidsbeoordelingen bij aanvraag kapvergunningen)

Lees verder

Amendement inzake Kwaliteitsimpuls Groen (Sloterplas wordt visreservaat)

Lees verder

    Word actief Doneer