Amen­dement inzake Kwali­teits­impuls Groen (Sloterplas wordt visre­servaat)


19 september 2019

Amendement van het lid A.L. Bakker inzake de discussie over de inzet van middelen voor delen van het Martin Luther Kingpark, het Sloterpark en het Rembrandtpark en het beschikbaar stellen van gelden uit het Vereveningsfonds hiertoe in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groen (Sloterplas wordt visreservaat).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de inzet van middelen voor delen van het Martin Luther Kingpark, het Sloterpark en het Rembrandtpark en het beschikbaar stellen van gelden uit het Vereveningsfonds hiertoe in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1436).

Constaterende dat het college met deze voordracht wil investeren in de dieronvriendelijke onderwaterjacht, namelijk door vissteigers aan te leggen en aan een zonneweide de functie vissen toe te schrijven;

Overwegende dat hengelen een dieronvriendelijke hobby is en dat de herinrichting van het Sloterpark een mooie gelegenheid is om van de plas een visreservaat te maken waar vissen niet het risico lopen om in een haak te happen.

Besluit:

  • In de raadsvoordracht “Vaststellen van budgetten voor de inzet van middelen voor delen van het Martin Luther Kingpark, het Sloterpark en het Rembrandtpark en het beschikbaar stellen van gelden uit het Vereveningsfonds hiertoe in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groen” op pagina 1 de tekst achter 2. a) i)

Inrichting Oeverzone: verbeteren en deels herinrichten, bouw laag bastion als recreatief element, aanleg van steigers (zwemmen en vissen) en renovatie van hoge bastion.”

te wijzigen naar:

Inrichting Oeverzone: verbeteren en deels herinrichten, bouw laag bastion als recreatief element, aanleg van steigers (zwemmen) en renovatie van hoge bastion. Geen hengelsport toestaan.

  • Hierin tevens op pagina 7 achter de eerste bullet “De te nemen ingrepen zijn:” de tekst:

“(…) een locatie te ontwikkelen met uitzicht over het water en een functie als vis- en zwemsteiger (…)”

te wijzigen naar:

“(…) een locatie te ontwikkelen met uitzicht over het water en een functie als zwemsteiger (…)”

  • Hierin voorts op pagina 7 achter de laatste bullet van de opsomming “De te nemen ingrepen zijn:” de tekst:

(…) Zonneweide; grasveld met bomen nabij de ingang aan de Johan Huizingalaan voor dagrecreatie met -zeker in de zomermaanden- een zeer hoge gebruiksintensiteit: zitten, liggen, spelen, zwemmen, vissen, waterbeleving. (…)”

te wijzigen naar:

Zonneweide; grasveld met bomen nabij de ingang aan de Johan Huizingalaan voor dagrecreatie met -zeker in de zomermaanden- een zeer hoge gebruiksintensiteit: zitten, liggen, spelen, zwemmen, waterbeleving. Uitgesloten voor hengelsport. (…)

  • Daarnaast in Bijlage 1 “Kwaliteitsimpuls Groen voordracht raad 18 september 2019” op pagina 3 achter punt 1 van “ingrepen” de tekst:

“(…) aanleg van steigers met als doel een locatie te ontwikkelen met uitzicht over het water en een functie als vis- en zwemsteiger (…)”

te wijzigen naar:

“(…) aanleg van steigers met als doel een locatie te ontwikkelen met uitzicht over het water en een functie als zwemsteiger (…)”

  • Voorts in Bijlage 1 “Kwaliteitsimpuls Groen voordracht raad 18 september 2019” op pagina 3 achter punt 3 van “ingrepen” de tekst:

“Zonneweide; grasveld met bomen nabij de ingang aan de Johan Huizingalaan voor dagrecreatie met -zeker in de zomermaanden- een zeer hoge gebruiksintensiteit: zitten, liggen, spelen, zwemmen, vissen, waterbeleving. (…)

te wijzigen naar:

Zonneweide; grasveld met bomen nabij de ingang aan de Johan Huizingalaan voor dagrecreatie met -zeker in de zomermaanden- een zeer hoge gebruiksintensiteit: zitten, liggen, spelen, zwemmen, waterbeleving. (…)

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake reguliere kap van 1796 bomen (ecologisch waardevolle op stam gezette bomen)

Lees verder

Motie inzake Kwaliteitsimpuls Groen (visvriendelijke wateren)

Lees verder

    Word actief Doneer