Motie inzake prin­ci­pe­be­sluit tot verkoop AEB (finan­ciële effecten niet verkopen biomas­sa­cen­trale)


12 februari 2020

Motie van het lid J.F.W. van Lammeren (PvdD) inzake principebesluit tot verkoop AEB —

Aan de gemeenteraad Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het principe besluit tot verkoop AEB

Constaterende dat:
• De biomassa centrale van het AEB nog niet is voltooid
• Het niet te garanderen valt dat de 150km toeleveringsgrens van hout ook na de verkoop wordt gehandhaafd
• Biomassacentrales meer co2 per kw/h uitstoten dan gas
• Amerikaanse natuurorganisaties oproepen met het stoppen van Europese biomassacentrales vanwege de verwoestende werking op de Amerikaanse natuurgebieden
• Biomassa in theorie co2 neutraal kan zijn, echter door achterblijven herbeplanten en de tijdsperiode tussen verbranden en het hergroeien dit in de praktijk niet zo is.
• Er dus in het beste geval een koolstofschuld wordt opgebouwd. En dat de mogelijke compensatie ver na de tijdslijnen zijn van het Parijse klimaat akkoord

Overwegende dat:
• Amsterdam nu nog 100% eigenaar is van het AEB en dus nu kan besluiten om de bouw en in gebruik name van deze biomassacentrale kan stoppen
• Er een overcapaciteit is aan biomassacentrales ten opzichte van snoeihout. En dus elke centrale er voor zorgt voor meer ontbossing
• Dat juist het planten van bomen als een van de grote oplossingen wordt gezien om de klimaatverandering tegen te gaan.
• Investeringen in biomassa, investeringen ontwikkeling van echte duurzame energie (zoals zonne-energie) in de weg staan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De biomassacentrale uit te sluiten van het verkoopproces totdat het door het college inzichtelijk is gemaakt wat de financiële effecten zijn van het niet verkopen van de biomassacentrale en deze voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad

Johnas van Lammeren

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Motie inzake Verkoop AEB (bouw biomassacentrale stoppen)

Lees verder

Motie inzake het bestemmingsplan Elzenhagen Zuid (projectgebonden herplantfonds voorleggen aan de raad)

Lees verder

    Word actief Doneer