Motie inzake Verkoop AEB (bouw biomas­sa­cen­trale stoppen)


12 februari 2020

Motie van het lid J.F.W. van Lammeren (PvdD) inzake principebesluit tot verkoop AEB (inzichtelijk maken kosten van ontmantelen biomassacentrale)

Aan de gemeenteraad Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het principe besluit tot verkoop AEB

Constaterende dat:
• De biomassacentrale van het AEB nog niet is voltooid
• Het niet te garanderen valt dat de 150km toeleveringsgrens van hout ook na de verkoop wordt gehandhaafd
• Biomassa centrales meer co2 per kw/h uitstoten dan gas
• Amerikaanse natuurorganisaties oproepen met het stoppen van Europese biomassacentrales vanwege de verwoestende werking op de Amerikaanse natuurgebieden
• Biomassa in theorie co2 neutraal kan zijn, echter door achterblijven herbeplanten en de tijdsperiode tussen verbranden en het groeien dit in de praktijk niet zo is.
• Er dus in het beste geval een koolstofschuld wordt opgebouwd. En dat de mogelijke compensatie ver na de tijdslijnen zijn van het Parijse klimaat akkoord

Overwegende dat:
• Amsterdam nu nog 100% eigenaar is van het AEB en dus nu kan besluiten om de bouw en in gebruik name van deze biomassacentrale kan stoppen
• Er een overcapaciteit is aan biomassacentrales ten opzichte van snoeihout. En dus elke centrale er voor zorgt voor meer ontbossing
• Dat juist het planten van bomen als een van de grote oplossingen wordt gezien om de klimaatverandering tegen te gaan.
• Investeringen in biomassa, investeringen ontwikkeling van echte duurzame energie (zoals zonne-energie) in de weg staan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het AEB op te dragen als aandeelhouder de bouw van de biomassacentrale te stoppen en daarbij ook de aanvraag van vergunningen te stoppen. Indien dat op onderdelen niet mogelijk is dit voor te leggen aan de gemeenteraad met toelichting waarom dat niet mogelijk zou zijn. 4.)

Het lid van de gemeenteraad

Johnas van Lammeren — Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, Bij1, DENK, FvD, CDA

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA