Motie inzake Pres­ta­tie­af­spraken voor de volks­huis­vesting (groene binnen­tuinen)


27 november 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het onderhandelakkoord, Samenwerkingsafspraken 2020-2023, van de prestatieafspraken voor de volkshuisvesting tussen huurderskoepels, woningcorporaties en de gemeente (groene binnentuinen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het onderhandelakkoord, Samenwerkingsafspraken 2020-2023, van de prestatieafspraken voor de volkshuisvesting tussen huurderskoepels, woningcorporaties en de gemeente. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1931)

Constaterende dat:

  • Collectieve binnentuinen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad en ook bijdragen aan een fijner klimaat, betere gezondheid, goede waterhuishouding, hogere vastgoedwaarde en biodiversiteit;
  • Er een toenemende verstening is van binnentuinen beheerd door woningcorporaties1;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In gesprek te gaan met de corporaties met de intentie om af te spreken dat:
  • bestaande binnentuinen in het beheer van corporaties niet verder verhard worden en zoveel mogelijk worden vergroend en rainproof worden gemaakt;
  • bij nieuwbouw de binnentuinen groen en rainproof worden opgeleverd;

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, FvD, CDA

Tegen