Motie inzake Pres­ta­tie­af­spraken voor de volks­huis­vesting (groene binnen­tuinen)


27 november 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het onderhandelakkoord, Samenwerkingsafspraken 2020-2023, van de prestatieafspraken voor de volkshuisvesting tussen huurderskoepels, woningcorporaties en de gemeente (groene binnentuinen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het onderhandelakkoord, Samenwerkingsafspraken 2020-2023, van de prestatieafspraken voor de volkshuisvesting tussen huurderskoepels, woningcorporaties en de gemeente. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1931)

Constaterende dat:

  • Collectieve binnentuinen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad en ook bijdragen aan een fijner klimaat, betere gezondheid, goede waterhuishouding, hogere vastgoedwaarde en biodiversiteit;
  • Er een toenemende verstening is van binnentuinen beheerd door woningcorporaties1;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In gesprek te gaan met de corporaties met de intentie om af te spreken dat:
  • bestaande binnentuinen in het beheer van corporaties niet verder verhard worden en zoveel mogelijk worden vergroend en rainproof worden gemaakt;
  • bij nieuwbouw de binnentuinen groen en rainproof worden opgeleverd;

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake het vaststellen van de Nota bodembeheer inclusief de bodemkwaliteitskaart (Voorkomen bodemvervuiling door kunstgras)

Lees verder

Motie inzake de prestatieafspraken voor de volkshuisvesting (laagtemperatuur warmtenetten)

Lees verder

    Word actief Doneer