Motie inzake plant­aar­digere én dier­vrien­de­lijkere initi­a­tieven


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over Raadsinformatiebrief ‘voedselstrategie, voortgangsverslag 2021’ en de bijlagen met het overzicht van de voedselstrategie 2021 en het actieplan ‘Naar een meer plantaardig voedselpatroon’

Constaterende dat:

– het college wil bijdragen aan de eiwittransitie: naar een meer plantaardig voedselpatroon en minder consumeren van dierlijke eiwitten;

– de raad het initiatiefvoorstel ‘Amsterdam gaat met mes en vork de klimaatcrisis te lijf!’ van de Partij voor de Dieren heeft gesteund;

– het college met een actieplan de noodzaak heeft benadrukt om te stimuleren, verleiden en aan te jagen tot een voedingspatroon met meer plantaardige eiwitten;[1]

– er een stimuleringsregeling komt voor kleine initiatieven op dit gebied;[2]

Overwegende dat:

– het onwenselijk zou zijn als er initiatieven binnen deze regeling worden gesubsidieerd die een focus hebben op plantaardige activiteiten, maar tegelijkertijd als verdienmodel dieren inzetten die voor hun vlees in het slachthuis belanden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

in de stimuleringsregeling voor kleine initiatieven, binnen het actieplan ‘naar een meer plantaardig voedingspatroon’, op te nemen dat bij eventueel diergebruik binnen deze initiatieven geen dieren worden geslacht voor hun vlees, zodat deze dieren kunnen
rekenen op een onbezorgde oude dag.

Indiener
A.L. Bakker

[1] 3_+Naar+een+meer+plantaardig+voedselpatroon+Actieplan+Eiwittransitie (raadsinformatie.nl) p.3.

[2] 3_+Naar+een+meer+plantaardig+voedselpatroon+Actieplan+Eiwittransitie (raadsinformatie.nl) p.19.Status

Aangenomen

Voor

DSA, PvdD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1

Tegen

NIDA, JA21, VVD, CU, PvdO, DENK, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake steviger optreden tegen beloning boven WNT bij RAI

Lees verder

Motie inzake mannenemancipatie

Lees verder

    Word actief Doneer