Motie inzake paar­den­koetsen als toeris­tisch vervoer verder terug­dringen


2 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Evaluatie Agenda Dieren 2015-2021

Constaterende dat:

– Amsterdam al vanwege het belang van dierenwelzijn een verbod heeft ingesteld op het maken van reclame met paarden in het verkeer en ook al de standplaatsen van koetspaarden voor personenvervoer op de Dam heeft opgeheven;

– paardenkoetsen nog altijd voor toeristisch vervoer door de hele stad mogen worden ingezet door klanten onderweg op te pikken.

Overwegende dat:

– het welzijn van koetspaarden al jaren ter discussie staat vanwege werktijden en -omstandigheden bij extreem weer, stressvolle verkeerssituaties en de risico’s op verkeersongevallen zoals die zich in andere landen hebben voorgedaan;

– dierenwelzijn zwaarder zou moeten wegen dan toeristisch plezier;

– het centrum van de stad een grote trekpleister zal blijven voor toeristen als de coronamaatregelen langdurig versoepelen of worden opgeheven;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om, naar voorbeeld van de bierfiets, een gebiedsverbod in te stellen voor paardenkoetsen in het centrum.

Indieners

A.L. Bakker
J.F. van Pijpen
T. Kuiper


Status

Aangenomen

Voor

DSA, PvdD, D66, CU, SP, GroenLinks, BIJ1, DENK, leden Boutkan, Heinhuis, Mbarki

Tegen

JA21, VVD, PvdO, FvD, CDA, lid La Rose

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake verkenning van een plek voor dierenwelzijn binnen andere gemeentelijke domeinen

Lees verder

Motie inzake goed borgen van beheer en onderhoud van kinderboerderijen

Lees verder

    Word actief Doneer