Motie inzake goed borgen van beheer en onderhoud van kinder­boer­de­rijen


2 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Evaluatie Agenda Dieren 2015-2021

Constaterende dat:

– beheer en onderhoud van kinderboerderijen volgens de Evaluatie Agenda Dieren 2015-2021 niet in alle gevallen duidelijk geborgd is bij gemeentelijk Vastgoed;[1]

Overwegende dat:

– er signalen zijn van rattenoverlast (na)bij kinderboerderijen, wat mogelijk kan duiden op achterstallig beheer en onderhoud op het terrein van de betreffende kinderboerderijen;[2]

– goed behoud en beheer van de kinderboerderijen zowel in het belang van de dieren als in het belang van de gemeente is vanwege de reeds gedane investeringen en de educatieve functie(s) van de kinderboerderijen;

– onduidelijkheid over verantwoordelijkheden mbt beheer en onderhoud van kinderboerderijen kunnen leiden tot onwenselijk verval, (ratten)overlast en de daarmee gepaard gaande extra kosten en dierenleed;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

te onderzoeken wat er nodig is om het beheer en onderhoud van kinderboerderijen goed te borgen bij de gemeente.

Indieners

A.L. Bakker

J.F. van Pijpen

C. Martens

E.A. Flentge


[1] Evaluatie Agenda Dieren - openresearch.amsterdam 21.

[2] Evaluatie Agenda Dieren - openresearch.amsterdam 21.


Status

Aangenomen

Voor

DSA, PvdD, VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

JA21, PvdO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake paardenkoetsen als toeristisch vervoer verder terugdringen

Lees verder

Motie inzake het bericht dat AEB biomassa laat aanvoeren van grotere afstand (onderzoek beschikbaarheid)

Lees verder

    Word actief Doneer